สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ Somdej Wat Rakang phimyai

วัดระฆัง Wat Rakang

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

รายละเอียด Detail

หมายเลขใบรับรอง Certificated

099-06-06-66-3839

ปลุกเสกโดย Monk

พระสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ปี Year

BE.2408-14

หมวดหมู่ : ใบรับรอง Certificated

จำนวนผู้เข้าชม : 107 Views

Tag :

QR code